Beter Horen

Beter Horen juli 2013

Doel en aanpak

De hoormarkt in Nederland groeit. Dit heeft tot gevolg dat ook de concurrentie binnen de markt toeneemt. Beter Horen wil topkwaliteit hoorzorg leveren èn een toegankelijke retailer zijn.

Met het mystery shop-onderzoek maakt Store Support de klantgerichtheid van de medewerkers van Beter Horen en de klantbeleving in het algemeen inzichtelijk. Om dit naar een algeheel hoog niveau te brengen worden de individuele rapportages persoonlijk teruggekoppeld.

Resultaten

Beter Horen werkt al enkele jaren samen met Store Support op het gebied van mystery shop-onderzoek. Vanaf 2013 is echter de markt omgegooid en moeten alle audiciens werken volgens een landelijk vastgelegd hoorprotocol. Daarnaast stellen zorgverzekeraars hogere eisen aan de klantgerichtheid van hoor-ondernemingen. Klantgerichtheid is daarom de belangrijkste pijler van Beter Horen geworden om klanten zo goed mogelijk te helpen.

Over Beter Horen

De geschiedenis van Beter Horen gaat terug tot 1910. Sindsdien zette Pieter Geervliet zich in om goede hoorzorg bereikbaar te maken voor iedereen met een hoorprobleem. Dat is nog steeds het streven van Beter Horen. Ook nu Beter Horen in Nederland al meer dan 225 verkooppunten heeft en onderdeel is van Amplifon, de wereldwijde marktleider.

Uitgevoerde diensten
Mystery calling, Mystery shopping

Meer weten over onze dienstverlening?

Neem vrijblijvend contact op

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem vrijblijvend contact op