OV-bureau Groningen Drenthe - customer journey

OV-bureau Groningen Drenthe - customer journey

Het OV-bureau en Store Support hebben voor diverse onderzoeken succesvol samengewerkt. Store Support heeft onder andere onderzoek uitgevoerd om inzichtelijk te krijgen welke obstakels niet-frequente OV-reizigers ervaren. Het onderzoek heeft bijgedragen aan nieuwe inzichten over potentiële reizigers.

Doel en aanpak

OV-bureau Groningen Drenthe heeft bij Store Support aangegeven graag kennis te verzamelen over de groep potentiële klanten. Specifiek welke obstakels reizigers die kunnen kiezen voor het openbaar vervoer ervaren en om welke reden zij niet van het OV gebruik maken. Mystery guests die onbekend zijn met het OV zijn daarom gevraagd meerdere keren met het openbaar vervoer te reizen. Ze hebben hun eigen customer journey bepaald. 

Resultaten

De resultaten hebben aangetoond dat de mystery guests vooraf een negatief beeld van het openbaar vervoer hadden. De ervaringen hebben soms deze verwachting bevestigd en soms het beeld veranderd. Sommigen zijn positiever gaan denken over het openbaar vervoer. De verwachting dat reizen met het openbaar vervoer ook ontspannen kan zijn, wordt bevestigd in het onderzoek, maar de prijs was de grootste tegenvaller. 

Over het OV-bureau Groningen Drenthe

Het OV-bureau Groningen Drenthe ontwikkelt, organiseert en beheert het openbaar vervoer per bus in Groningen en Drenthe en is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen. In de werkwijze staat de klant centraal. De filosofie hierbij is dat goed benut en gewaardeerd openbaar vervoer pas tot stand komt als je weet wat de klant wil. 

Uitgevoerde diensten
Marktleider in Customer Journey Management, Mystery guest

Meer weten over:

Customer journey

Meer weten over:
Customer journey