Privacy Statement

Inleiding

Store Support neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@storesupport.nl.

Store Support hecht veel waarde aan bescherming van uw privacy en aan uw vertrouwen in onze manier van werken. Je kunt er van op aan dat wij:

 • Werken naar de letter en de geest van de privacy wet- en regelgeving
 • Jouw gegevens veilig en zorgvuldig verwerken alleen voor de doeleinden waarvoor deze verstrekt zijn
 • Wij jouw gegevens in ons bestand houden zolang nodig is voor het doeleind
 • Jouw gegevens niet doorgeven of verkopen aan derden voor commerciële of charitatieve doeleinden
 • Jouw wettelijke rechten respecteren, zoals recht op: inzage, correctie, herroeping en verwijdering
 • Alleen samenwerken met partijen die dezelfde uitgangspunten hanteren
 • Jouw vragen over jouw privacy eerlijk zullen beantwoorden


Hoe gebruikt Store Support jouw gegevens?

Store Support B.V., gevestigd aan de Helperpark 284A te Groningen is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking, van persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Inschrijven als mystery shopper > voor de werving- en selectie van mystery shoppers (check hiervoor de Privacy Statement voor mystery shoppers)
 • Stories aanvraag > voor verzenden magazine
 • Aanmelding event > voor het op de hoogte houden van het event
 • Verzoek tot contact voor meer informatie > voor het telefonisch of per e-mail informeren over te leveren diensten.
 • Sollicitatieformulier > voor het verwerken van de sollicitatie
 • Chatfunctie > indien er een verzoek tot informatie of contact opnemen wordt gedaan via de chatfunctie dan slaan we deze gegevens op om hieraan gehoor te geven.
 • Om je een optimaal websitebezoek te garanderen maken wij gebruik van cookies, raadpleeg hiervoor ons Cookiebeleid


Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers. Het kan zijn dat Store Support verplicht is jouw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.


Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt jouw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Store Support over jou zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Store Support. Je kunt verzoeken dat Store Support je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult of verwijdert.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Store Support te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Store Support of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Store Support te verkrijgen. Store Support zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Store Support je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Store Support

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@storesupport.nl. Store Support zal jouw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Store Support een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Store Support jouw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 
Wijzigingen Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. De versiedatum staat onderaan vermeld.


Vragen?

Mocht je vragen over de verwerking van persoonsgegevens hebben dan kunt u ons bereiken op 050-8507001, indien je een klacht wilt indienen omtrent ons privacybeleid dat kun je jij wenden tot: de heer Arjen van Hijum (Algemeen directeur)

 

 

Laatste versie: 31-05-2018