Disclaimer

Tot standkoming

De informatie op www.storesupport.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Store Support BV. De uitvoering van en het onderhoudt aan www.storesupport.nl wordt gedaan door marktonderzoeksbureau Store Support BV. Store Support BV besteedt in uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.storesupport.nl

Aansprakelijkheid

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Store Support BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.sterc.nl 

Links

Het is mogelijk dat via de internetsite van www.storesupport.nl toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Store Support BV kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.storesupport.nl, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Store Support BV, haar klanten of eventuele licentiegevers.
Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Store Support BV, haar klanten of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Privacybeleid

Store Support hecht veel waarde aan bescherming van uw privacy en aan uw vertrouwen in onze manier van werken. U kunt er van op aan dat wij:

  • werken naar de letter en de geest van de privacy wet- en regelgeving
  • uw gegevens veilig en zorgvuldig verwerken
  • uw gegevens niet doorgeven of verkopen aan derden voor commerciële of charitatieve doeleinden
  • uw wettelijke rechten respecteren
  • alleen samenwerken met partijen die dezelfde uitgangspunten hanteren
  • uw vragen over uw privacy eerlijk zullen beantwoorden

Met deze privacyverklaring wil Store Support u duidelijk maken waarom en onder welke voorwaarden wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken. Ook leggen wij uit hoe wij uw privacy beschermen en welke rechten u heeft. Waar nodig kunnen er voor een bepaalde organisatie, dienst, product of actie aanvullende of anders beschreven privacyregels worden gemaakt.