Lost Sales-onderzoek

Lost Sales-onderzoek

Een potentiële klant wilde iets bij u kopen, maar heeft toch geen aankoop gedaan: waarom? Met lost sales onderzoek krijgt u inzicht in het omzetverlies en de redenen, zodat u actie kunt ondernemen.

Face-to-face aanpak lost sales onderzoek

Lost sales onderzoek bestaat uit face-to-face interviews bij de uitgang van uw verkooplocaties. Hierbij worden potentiële klanten die wel een koopintentie hadden maar geen aankoop hebben gedaan ondervraagd. Wat waren de redenen om af te zien van de aankoop? Welk bedrag waren ze van plan uit te geven? Op basis van de antwoorden kan actie worden ondernomen om de oorzaken van de lost sales weg te nemen.

Inzicht in omzetverlies met lost sales onderzoek

De resultaten van het lost sales onderzoek worden snel inzichtelijk, doordat de interviewers gebruik maken van tablets en de antwoorden dus direct digitaal worden verwerkt. Een variant is lost turnover onderzoek, waarbij ook klanten die wel een aankoop hebben gedaan worden ondervraagd. Heeft u de maximale salespotentie bij deze klanten benut? Zouden ze bij uw organisatie terugkomen? Na afloop van een lost sales onderzoek heeft u inzicht in:

  • Omvang lost sales
  • Redenen lost sales (bijvoorbeeld voorraad, prijs of service) eventueel uitgezet in afdelingenmatrix
  • Resultaten van oriënterende klanten
  • Algemeen beeld van de vestiging
  • Analyse en grafische weergave gegeven antwoorden
  • Aanbevelingen voor verbetering

Lost sales onderzoek door Store Support

Store Support heeft jarenlange ervaring met kwalitatief hoogwaardig lost sales onderzoek. Met de resultaten kunt u direct aan de slag of ze kunnen worden gekoppeld aan mystery shopping. Een afdeling die slecht scoort in het lost sales onderzoek kan bijvoorbeeld nader worden onderzocht met mystery shopping. 

Meer weten over dit onderzoek?

Neem vrijblijvend contact op of Bekijk onze cases

Meer weten over dit onderzoek?
Neem vrijblijvend contact op