Analyse - onderzoek - rapporteren - verbeteren

Wij zijn Store Support, specialist in het realiseren van groei in klantbeleving. Store Support ondersteunt organisaties in het vertalen van data naar begrijpelijke inzichten die leiden tot groei in klantbeleving. Onze werkwijze is erop gericht de gehele organisatie in beweging te brengen. Met onze uiteenlopende onderzoeksmethoden, uitvoerige data-analyses, overzichtelijke dashboards en pragmatisch advies zorgen we ervoor dat de doelen voor de toekomst helder zijn voor iedereen binnen de organisatie. Door haalbare doelen vast te stellen en tussentijds bij te sturen waar nodig brengen we medewerkers in beweging om ons gezamenlijke doel te bereiken: groei in klantbeleving!

Analyse

Ieder traject begint met een grondige probleemanalyse om zo de doelen van het onderzoek te bepalen. We hebben hiervoor een aantal tools tot onze beschikking variërend van voorgesprekken tot inzet van onze ExperienceCapture methodiek.

Onderzoeken

Nadat het probleem duidelijk geworden is gaan we, in veel gevallen, over tot het onderzoeken van de klantbeleving. Vaak door onze mystery onderzoeken in te zetten maar ook door andere klantonderzoeken. Verder zijn we goed in het samenbrengen van databronnen om zo tot een goed inzicht te komen van de veroorzakers van het probleem.

Rapporteren

Zodra de data uit de onderzoeken en interne en externe bronnen verzameld is rapporteren we onze bevindingen. Dit doen we door gebruik te maken van online dashboards, infographics, infomotions, managementrapportages en presentaties. We zorgen er voor dat iedere laag van de organisatie de juiste informatie op het juiste moment ontvangt.

Verbeteren

Ten slotte gaan we aan de slag met de resultaten. Onze klantbelevingsadviseurs staan klaar om samen met organisaties groei in klantbeleving te realiseren. We doen dit door middel van coachingsprogramma's, resultaatbesprekingen, focusgroupsessies en andere maatwerkoplossingen om te komen tot een verbetertraject dat goed bij de organisatie past. Enkele voorbeelden van hoe we dit doen vind je op deze pagina.