Insights

Insights

Veel medewerkers denken vanuit processen, maar wat doen medewerkers nu zelf om een geweldige ervaring over te brengen? Vooral bij de eerste contactmomenten met klanten is het belangrijk dat de medewerkers hier zelf initiatief in tonen.

Marliek Coppens over Store Support Marliek Coppens over Store Support
  Door naast inzicht te krijgen in de huidige bedrijfskundige processen, ook inzicht te krijgen in je eigen gedrags- en communicatiestijl naar collega’s en…
Marliek Coppens Business Consultant Store Support Bekijk de hele case

Na het in kaart brengen van de Customer Journey is het tijd voor het structureel verbeteren van houding en gedrag van de medewerkers. Mensen en hun prestaties liggen aan de basis van elke succesvolle organisatie. Wij helpen mensen om optimaal te presteren door hun meer inzicht te geven in zichzelf.  Vanuit dat zelfinzicht kunnen ze gemakkelijker afstemmen op en verbinding maken met anderen. Dit levert een werkomgeving op waarin vernieuwing, creativiteit en productiviteit voortvloeien.

Insights Discovery methodiek

Insights Discovery is een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel dat inzichten aanreikt over onszelf en anderen. Iedereen heeft alle vier de kleuren in zich; de combinatie van deze vier kleuren maakt ons uniek. De vier kleuren verwijzen naar gedragseigenschappen die we meestal het liefst of gemakkelijkst laten zien, zie afbeelding hieronder.

            

Middels workshops gebaseerd op de Insights discovery methode worden communicatiestijlen inzichtelijk gemaakt en ontstaat er meer kennis en begrip voor de diversiteit binnen de afdelingen. Daarnaast zullen wij de medewerkers tijdens de workshops dusdanig opleiden (learning by doingom vervolgens deze kennis en vaardigheden ook over te kunnen brengen aan andere collega’s binnen de desbetreffende afdelingen.

What's in it for me?

Wanneer je kiest voor een reis met Insights Discovery, investeer je in je mensen en geef je hun het gereedschap in handen om beter met elkaar samen te werken, voor altijd. Insights biedt ook andere modellen aan die voortbouwen op Discovery. Deze zijn erop gericht om teams, leiders en sales professionals verder te helpen ontwikkelen. Door onze modellen met elkaar te combineren, kunnen we voor je team of organisatie een oplossing ontwikkelen voor een breed scala aan relevante organisatiethema's. Denk hierbij aan omgaan met verandering, diverse en geïntegreerde cultuur creëren of succesvolle klantendienst en verkoopteams opbouwen om slechts een paar voorbeelden te noemen.

Meer weten over Insights? Neem dan gerust contact op met onze consultant Marliek.