Store Support voert onderzoek uit in opdracht van de Inspectie SZW: twee op de vijf uitzendbureaus staan open voor discriminerende verzoeken

 

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk. Eén van de thema’s waar de Inspectie SZW zich momenteel op richt, is arbeidsmarktdiscriminatie in het werving- en selectieproces in de uitzendbranche. De arbeidsmarkt moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht leeftijd, geslacht of etniciteit.

Werkgevers zijn straks verplicht om beleid te voeren ter voorkoming van arbeidsmarktdiscriminatie. De Inspectie SZW gaat hier op inspecteren en toezien. Er wordt een wetswijziging opgesteld waarbij de Inspectie SZW de bevoegdheid krijgt om bestuursrechtelijk op te treden als daar aanleiding voor is. Vooruitlopend op de wetswijziging heeft Store Support een verkennend mystery calling-onderzoek uitgevoerd om de Inspectie SZW inzicht te geven in hoe uitzendondernemingen* omgaan met discriminerende verzoeken op het gebied van etniciteit. Hiervoor namen, door Store Support opgeleide, mystery callers contact op met een representatief aantal uitzendondernemingen.* Op 11 juli heeft staatssecretaris Van Ark de voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021 gepubliceerd. Uit ons onderzoek bleek dat 40% de uitzendbureaus meeging in een verzoek van de (fictieve) werkgever waarin expliciete discriminatie op grond van afkomst was gelegen. Het gehele rapport is in te zien middels deze link.

*De populatie betreft uitzendondernemingen die niet aangesloten zijn bij de ABU of NBBU.

Store Support heeft bewezen ervaringen in het doen van dit type onderzoek in deze branche. Ook voor de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) heeft Store Support eerder een representatief onderzoek uitgevoerd naar discriminatie bij de beantwoording van niet verzoeken van werkgevers die op zoek zijn naar personeel. De ABU is belangenbehartiger van uitzendbureaus in Nederland. ABU-leden moeten voldoen aan richtlijnen ter voorkoming van discriminatie. Uit het onderzoek in opdracht van de ABU (Store Support, 2018) bleek dat 87% van de discriminerende verzoeken op basis van etniciteit niet werd gehonoreerd.

Vragen over het onderzoek? Neem contact op met Yvette Westerbaan via 050 850 7001 of yvette.westerbaan@storesupport.nl