Subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid

Het afgelopen jaar heeft Store Support met succes, in samenwerking met meerdere klanten, gebruik gemaakt van de subsidieregeling, duurzame inzetbaarheid van medewerkers, het bevorderen van een leercultuur voor werknemers. Zo zijn er projecten uitgevoerd waarbij:

 • Medewerkers aan de hand van de ExperienceCapture methodiek, de emotionele klant of medewerkersreis in kaart hebben gebracht (CX en EX)
 • Medewerkers betrokken zijn bij het verbeteren van de Customer & Employee Journey
 • Medewerkers zijn begeleid bij implementaties, om hun werkwijze en gedrag aan te passen aan de nieuwe klantvraag.

Ook dit jaar zijn er weer mogelijkheden wat betreft subsidietrajecten om medewerkers duurzaam in te zetten en de leercultuur te bevorderen. Van 8 april tot 12 april wordt er een nieuwe tender ESF Duurzame Inzetbaarheid medewerkers opengesteld. Het budget bedraagt in deze tender 15 miljoen euro. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen en de aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Hier geldt simpelwerg op = op.

Subsidiabele kosten

De subsidiabele kosten bestaan uit de directe kosten van het inhuren van een deskundige voor het laten opstellen van een advies met een plan van aanpak voor implementatie en/of het begeleiden bij het implementeren van een advies. Het subsidiepercentage zal 50% bedragen tot een maximum van 12.500 euro. Dat betekent dat de maximale projectkosten 25.000 euro mogen bedragen, minimaal is dat 12.000 euro. Voor de berekening van de subsidie wordt het uurtarief van de ingehuurde adviseur bepaald op maximaal 100 euro exclusief btw. Een project mag hoogstens 12 maanden duren. De looptijd van deze projectperiode start de dag na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt 12 maanden daarna. Alle kosten, activiteiten en uren moeten gemaakt zijn tijdens de projectperiode. De regeling voor Store Support is gericht op:

 • Het bevorderen van een leercultuur voor werknemers: het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.

Next steps

Store Support heeft aparte afspraken gemaakt met Peter Meijer van PGHM, bureau voor subsidie- en fondsenwerving. De kosten voor de totale aanvraag en begeleiding van het subsidie-traject bedragen € 1.250,00. Peter zorgt er als externe subsidie-adviseur voor dat jijzelf minimale inspanningen en administratieve lasten hebt. Het project zal pas kunnen starten na goedkeuring van de subsidie, de verwachting is dat goedkeuring medio september 2019 komt. Indien het project niet ingeloot wordt, dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Hoe zit het traject er dan uit?

 1. Interesse in subsidieaanvraag en schrijven ½ A4tje
 2. Aanvraag indienen bij Agentschap
 3. Goedkeuring Agentschap
 4. Gedetailleerd projectvoorstel schrijven
 5. Goedkeuring door klant
 6. Uitvoering project
 7. Rapportage project
 8. Facturatie door Store Support aan klant
 9. Betaling klant aan Store Support
 10. Uitbetaling subsidie door Agentschap aan klant

Meer informatie?

Vraag je contactpersoon binnen Store Support of Ivo van de Boer (ivo.vandeboer@storesupport.nl) voor meer informatie of vul onderstaand formulier in.