Brancheverenigingen & keurmerken

De MSPA is wereldwijd de grootste professionele associatie die zich richt op de verbetering van kwaliteit van de dienstverlening door het gebruik van mystery guest onderzoek. Met meer dan 450 aangesloten bedrijven wereldwijd wordt een scala aan specialisten bijeen gebracht, die zich primair richt op het meten en verbeteren van het niveau van dienstverlening. Store Support is MSPA Elite member. Tevens is Renik Brandt Corstius namens Store Support boardmember. 

De MOA heeft als doel de kwaliteit van markt-, opinie- en beleidsonderzoek te bevorderen, ontwikkelen en stimuleren, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van respondenten, gebruikers en aanbieders van markt-, opinie- en beleidsonderzoek. Deelname aan de MOA is alleen weggelegd voor gekwalificeerde onderzoekers en onderzoeksbureaus. Hier staat het bewijs van lidmaatschap.

ESOMAR is de wereldwijde associatie die streeft naar beter onderzoek voor markten, consumenten en samenlevingen. Met meer dan 5.000 leden in 100 landen wordt de kwaliteit en waarde gecreëerd voor markt- en opinieonderzoek, wat bijdraagt aan effectieve besluitvorming van klanten. De gegevens van alle leden worden vermeld in de ESOMAR Directory of members en alle leden gaan akkoord met de ICC/ESOMAR International Code on Market and Social Research. ESOMAR wordt gesteund door de grote nationale beroepsorganisaties in de hele wereld. Mocht u meer informatie willen over de richtlijnen en de organisaties die wereldwijd deel uitmaken van ESOMAR

Het Platform voor Klantgericht Ondernemen is het platform waar alle partijen samenkomen die belang hebben bij het delen van kennis en ervaring op het gebied van Klantgericht Ondernemen en CRM (Customer Relationship Management),

Store Support is business partner van de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen). Bedrijven en organisaties die (volgens ANVR-statuten) zelf geen reisonderneming zijn, kunnen deelnemen aan het ANVR-programma voor business partners als zij een bijzondere band hebben met ANVR-ondernemingen. Hiervan is sprake als zakelijke verbintenissen met ANVR-leden worden onderhouden, maar ook als er in het kader van onderwijs en opleidingen banden bestaan. De onder dit programma toegelaten bedrijven en organisaties worden ‘ANVR Business partners' genoemd. Niet iedereen kan zomaar deelnemen aan het programma voor business partners. Een aantoonbare en goede relatie met de branche is een voorwaarde, dit ter beoordeling van de ANVR. Nieuwe bedrijven, die zich voor dit programma aanmelden, worden dus niet automatisch ANVR business partner. Store Support heeft veel ervaring en toegevoegde waarde voor de travel- en leisure branche.

      

Sinds maandag 30 januari 2017 is Store Support officieel ISO 9001 en ISO 20252 gecertificeerd! Een externe bevestiging van de topkwaliteit die het onderzoeksbureau intern en aan haar klanten levert. ISO 9001 is de internationaal algemeen erkende norm voor kwaliteitssystemen en ISO 20252 is specifiek voor de marktonderzoek branche. Deze normen bevatten onder andere eisen ten aanzien van de organisatie (procedures, opleiding, privacy, evalueren en verbeteren) en beheersing van het onderzoeksproces (projectplanning, onderzoeksopzet, dataverzameling en –verwerking).