Unit 4

Store support heeft aangetoond goed onderzoek te kunnen doen in het verkoopproces met potentiële klanten. Het mystery shop-onderzoek is voor UNIT4 een waardevol en direct toepasbaar verbetertraject geweest dat een mooie aanvulling vormt op onze bestaande tevredenheidsonderzoeken.

Jeroen Philippi - Marketing Manager Benelux

Bekijk de hele case