Groninger Museum

Groninger Museum

Vanuit de visie dat de beleving van een museumbezoeker niet alleen wordt bepaald door de tentoonstelling, zijn meerdere contactmomenten geanalyseerd. Gekeken is onder andere naar de: ontvangst, informatievoorziening, netheid en toegankelijkheid.

Doel en aanpak

Om inzicht te krijgen in de beleving van de museumbezoeker in zowel het museum, de winkel als het restaurant werd een mystery guest-onderzoek uitgevoerd. Per touch point is inzichtelijk gemaakt hoe de bezoeker de dienstverlening, prijs en kwaliteit ervaart. De mystery guest bezocht het museum samen met zijn partner. Na ieder museumbezoek bezochten zij het restaurant en de museumwinkel. De resultaten zijn door Store Support in twee sessies gepresenteerd; aan het MT en alle medewerkers.

Resultaten

De resultaten tonen aan dat de gemiddelde beleving van de bezoeker hoog ligt en de match tussen het restaurant en het museum goed is. De rapportage voorziet daarnaast in actiepunten die de gemiddelde score van een ruime voldoende naar een goed kunnen brengen. Denk hierbij aan het optimaliseren van enthousiasme, een hartelijk welkom en een klantgerichte routing.

Over het Groninger Museum

Het Groninger Museum is het best bezochte museum van Groningen en een van de topattracties van de provincie met een bezoekersaantal dat de laatste jaren rond de 200.000 per jaar ligt. 

Meer lezen? Over deze samenwerking verscheen een uitgebreide klantcase.

Uitgevoerde diensten
Marktleider in Customer Journey Management, Mystery shopping

Meer weten over onze dienstverlening?

Neem vrijblijvend contact op

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem vrijblijvend contact op

Andreas Blühm over Groninger Museum Andreas Blühm over Groninger Museum
Voor het Groninger Museum zijn klantgerichtheid en –vriendelijkheid van essentieel belang. Met name door de heldere aanpak van het onderzoek en de inspirerende en motiverende presentatie van de onderzoeksresultaten voor zowel het MT als de medewerkers van het Groninger Museum heeft Store Support zich onderscheiden.  
Andreas Blühm Algemeen directeur Groninger Museum Bekijk de hele case