Groninger Museum

Groninger Museum juli 2013

Doel en aanpak

Om inzicht te krijgen in de beleving van de museumbezoeker in zowel het museum, de winkel als het restaurant werd een mystery guest-onderzoek uitgevoerd. Per touch point is inzichtelijk gemaakt hoe de bezoeker de dienstverlening, prijs en kwaliteit ervaart. De mystery guest bezocht het museum samen met zijn partner. Na ieder museumbezoek bezochten zij het restaurant en de museumwinkel. De resultaten zijn door Store Support in twee sessies gepresenteerd; aan het MT en alle medewerkers.

Resultaten

De resultaten tonen aan dat de gemiddelde beleving van de bezoeker hoog ligt en de match tussen het restaurant en het museum goed is. De rapportage voorziet daarnaast in actiepunten die de gemiddelde score van een ruime voldoende naar een goed kunnen brengen. Denk hierbij aan het optimaliseren van enthousiasme, een hartelijk welkom en een klantgerichte routing.

Over het Groninger Museum

Het Groninger Museum is het best bezochte museum van Groningen en een van de topattracties van de provincie met een bezoekersaantal dat de laatste jaren rond de 200.000 per jaar ligt. 

Uitgevoerde diensten
Customer journey, Mystery shopping

Meer weten over onze dienstverlening?

Neem vrijblijvend contact op

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem vrijblijvend contact op